Kontrowersje w onkologii
Kontrowersje w onkologii

Srebrny Partnerbms
Merck Serono
Novartis Oncology
sandoz

Partneramgen
Astellas
gsk
Roche

Sponsorjanssen

Program - Kontrowersje w onkologii


Piątek

11.00 OTWARCIE KONFERENCJI

11.10 – 12.20 SESJA 1: EBM. PUNKTY KOŃCOWE BADAŃ KLINICZNYCH. OCENA ODPOWIEDZI NA LECZENIE (Piotr Potemski, Adam Płużański)

 1. Onkologia oparta na faktach. Co to znaczy? Piotr Potemski (20 min)
 2. Jak oceniać skuteczność leczenia? Adam Płużański (20 min)
 3. Praktyczne przykłady oceny odpowiedzi na leczenie. Cezary Chudobiński (20 min)
 4. Dyskusja (10 min)

12.20-13.40 SESJA 2: ASPEKTY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE OPIEKI NAD CHORYMI NA NOWOTWORY (Justyna Zajdel, Elżbieta Narzekalak)

 1. Co lekarz o prawie wiedzieć powinien, by żadnych powikłań nigdy nie był winien cz. 1. Justyna       Zajdel (20 min)
 2. Psycholog w onkologii. Potrzeba czy ekstrawagancja? Elzbieta Narzekalak (20 min)
 3. Co lekarz o prawie wiedzieć powinien, by żadnych powikłań nigdy nie był winien cz. 2. Justyna Zajdel (20 min)
 4. Dyskusja (10 min)

13.40-14.40 Przerwa obiadowa

14.40 – 15.50 SESJA  3: PODSTAWY IMMUNOLOGII NOWOTWORÓW. LECZENIE CZERNIAKA, RAKA JAJNIKA I RAKA NERKI (Piotr Wysocki, Urszula Czernek)

 1. Immunologia nowotworów dla onkologów klinicznych. Leczenie czerniaka Piotr Wysocki (30 min)
 2. Rak jajnika – najważniejsze doniesienia ostatniego roku. Urszula Czernek (20 min)
 3. Leczenie systemowe raka nerki - najważniejsze doniesienia ostatniego roku. Piotr Wysocki (20 min)
 4. Dyskusja (10 min)

15.50 - 16.20 Przerwa kawowa

16.20-17.30 SESJA 4: KONTROWERSJE W LECZENIU UZUPEŁNIAJĄCYM. POWIKŁANIA LECZENIA PRZECIWNOWOTWOROWEGO (Jacek Fijuth, Urszula Czernek)

 1.  Chemioterapia uzupełniająca raka żołądka – geografia ma znaczenie. Urszula Czernek (20 min)
 2. Diagnostyka i leczenie infekcji grzybiczych Sylwia Dębska-Szmich (20 min)
 3. Powikłania radioterapii dla onkologów klinicznych Jacek Fijuth (20 min)
 4. Dyskusja (10 min)

17.30-18.40 SESJA 5: RAK JELITA GRUBEGO Z PRZERZUTAMI DO WĄTROBY (Janusz Strzelczyk, Piotr Potemski)

 1. Rola chirurga. Janusz Strzelczyk (20 min)
 2. Rola onkologa klinicznego. Piotr Potemski (20 min)
 3. Rola radioterapeuty – przyszłość czy teraźniejszość? Anna Rychter (20 min)
 4. Dyskusja (10 min)

19.00-20.30 Poczęstunek w formie bufetu

Sobota

9.00-10.10 SESJA 6: TERAPIA PRZECIWBÓLOWA W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH (Jolanta Łuniewska-Bury, Urszula Czernek)

 1. Bóle przebijające – jakie mamy możliwości terapeutyczne? Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz (20 min)
 2. Radioterapia paliatywna – współczesne możliwości. Jolanta Łuniewska-Bury (20 min)
 3. Praktyczna terapia przeciwbólowa – najczęściej popełniane błędy. Opisy chorych. Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz (20 min)
 4. Dyskusja 10 min

10.10-11.20 SESJA 7: LEKI BIOPODOBNE. NIEDROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUCA (Piotr Potemski, Adam Płużański)

 1. Leki biopodobne a generyczne. Miejsce leków biopodobnych dziś i w przyszłości. Joanna Połowinczak-Przybyłek (20 min)
 2. Leczenie skojarzone chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca – EBM a praktyka kliniczna - opisy chorych. Paweł Badurak (20 min)
 3. Początki leczenia spersonalizowanego raka płuca. Rola genetyki i typu histologicznego. Adam Płużański (20 min)
 4. Dyskusja 10 min

11.20-11.50 Przerwa kawowa

11.50-13.00 SESJA 8:  RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO (Radzisław Kordek, Jacek Fijuth)

 1. Umrzeć na raka czy z rakiem? Radzisław Kordek (20 min)
 2. Najważniejsze doniesienia ostatniego roku. Joanna Połowinczak-Przybyłek (20 min)
 3. Leczenie systemowe przerzutowego raka gruczołu krokowego – EBM a praktyka kliniczna – opisy chorych. Joanna Kubicka (20 min)
 4. Dyskusja 10 min

13.00-14.10 SESJA 9: RAK PIERSI. LEKI WPŁYWAJĄCE NA METABOLIZM KOSTNY (Radzisław Kordek, Sylwia Dębska-Szmich)

 1. Najważniejsze doniesienia ostatniego roku. Sylwia Dębska-Szmich (20 min)
 2. Zmiany fenotypu raka piersi. Czy powtarzać biopsję? Radzisław Kordek (20 min)
 3. Leki wpływające na metabolizm kostny. W jakich nowotworach i kiedy je stosować? Piotr Potemski (20 min)
 4. Dyskusja 10 min

14.10 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI I POCZĘSTUNEK
Copyright © Wydawnictwo Forum