Prelegenci

prof. Michael Adams

Michael Adams jest profesorem w dziedzinie biomechaniki i kierownikiem Zakładu Anatomii Porównawczej i Klinicznej na Uniwersytecie w Bristolu, w Wielkiej Brytanii. Pracę doktorską na temat „The mechanical properties of lumbar intervertebral joints with special reference to the causes of low back pain” obronił w 1980 roku. Michael Adams jest autorem 112 publikacji i rozdziałów książek. Jego prace zostały opublikowane między innymi w czasopismach: „Spine”, „Clinical Biomechanice”, „Journal of Bone and Joint Surgery” oraz „Bone”. Jedną z najwyśmienitszych książek, zatytułowaną „The Biomechanics of Back Pain” opracował wspólnie z Nikolajem Bogdukiem, Kim Burton oraz Patricią Dolan. W trakcie swojej kariery uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia od towarzystw naukowych z całego świata.

dr Ronald Donelson

Ronald Donelson jest lekarzem ortopedą. Od 20 lat specjalizuje się w leczeniu zachowawczym zespołów bólowych kręgosłupa. Otrzymał tytuł Dyplomowanego Terapeuty z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii w 1991 roku. Był jednym z założycieli Instytutu leczenia kręgosłupa przy Uniwersytecie stanowym w Nowym Jorku w Syracuse i obecnie sprawuje urząd Prezesa SelfCare First, firmy zajmującej się konsultacją, publikowaniem i leczeniem w dziedzinie zespołów bólowych kręgosłupa. Jego prace skupiają się wokół tematyki diagnozowania, klasyfikacji i leczenia zachowawczego zespołów bólowych kręgosłupa. Ronald Donelson jest autorem wielu rozdziałów książek, artykułów recenzowanych, doniesień naukowych oraz prezentacji plakatowych. Opublikował ponad 100 prac badawczych oraz wykładał na wielu warsztatach, kursach i sympozjach w ponad 15 krajach. Jest autorem książki zatytułowanej „Rapidly Reversible Low Back Pain” opublikowanej w 2007 roku oraz książki "Solving the Mystery: The Key to Rapid Recoveries for Most Back and Neck Pain" opublikowanej w 2010. Dr Donelson jest recenzentem w czasopiśmie „Spine” i aktywnym członkiem w towarzystwie „The International Society for the Study of the Lumbar Spine”. Ronald Donelson obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Amerykańskiego Towarzystwa ds. Kręgosłupa.

dr Stephen May

Stephen May uzyskał tytuł fizjoterapeuty w 1990 roku i pracował przez wiele lat jako terapeuta w Klinice Ambulatoryjnej Narodowego Funduszu Zdrowia w Wielkiej Brytanii. Ukończył program dyplomowy z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii w 1995 roku oraz uzyskał tytuł magistra w 1998 roku w dziedzinie badań naukowych i oceny technologicznej. W 2002 roku został starszym wykładowcą na Uniwersytecie Sheffield Hallam w Wielkiej Brytanii. Wraz z Robinem McKenzie jest współautorem książek: „The Human Extremities: Mechanical Diagnosis and Therapy” (2000), „The Lumbar Spine: Mechanical Diagnosis and Therapy” (wydanie 2, 2003) oraz „The Cervical and Thoracic Spine: Mechanical Diagnosis and Therapy” (wydanie 2, 2006). Jest również autorem wielu rozdziałów książek oraz ponad 20 artykułów w recenzowanych czasopismach światowych. Za wkład w rozwój fizjoterapii Stephen May w 2006 roku otrzymał honorowe członkostwo Brytyjskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Tytuł doktora otrzymał za publikację z 2008 roku zatytułowaną „Development of Aspects of Mechanical Diagnosis and Therapy”.

dr Patricia Dolan

Patricia Dolan otrzymała tytuł licencjata w Naukach Biologicznych oraz doktorat w dziedzinie fizjologii mięśni. Przez 25 lat pracowała nad badaniami dotyczącymi kręgosłupa, z tego przez 20 lat w Zakładzie Anatomii Uniwersytetu w Bristolu, gdzie jest również recenzentem w dziedzinie biomechaniki. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół biomechaniki kręgosłupa, osteoporozy kręgów oraz roli dysfunkcji mięśniowych w występowaniu zespołów bólowych kręgosłupa. Najnowsze badania Patricii Dolan dotyczą leczenia złamań osteoporotycznych kręgów. Opublikowała ok. 80 artykułów oraz jest współautorem książki zatytułowanej „Biomechanics of Back Pain” wraz z Michaelem Adamsem, Kim Burton i Nikolajem Bogdukiem. Jest członkiem grupy recenzentów czasopisma „Clinical Biomechanics”, „European Spine Journal” oraz „Journal of Electromyography and Kinesiology”. Patricia Dolan była przewodniczącą towarzystwa ds. badań nad zespołami bólowymi kręgosłupa.

prof. Bogdan Bacik

Profesor Bogdan Bacik w 1997 roku obronił pracę doktorską, a w 2007 zdał kolokwium habilitacyjne i uzyskał tytuł dr hab. nauk kultury fizycznej. Pracę habilitacyjną napisał na temat „Znaczenie kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego w kontroli stabilnej postawy stojącej”. Po roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Od 2008 roku jest także dziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego na tej uczelni. Obszar jego głównych zainteresowań naukowych to: kontrola postawy, mechanizmy kompensacji w zaburzeniach chodu oraz mechanizmy sterowania i regulacji w motoryczności ludzkiej. Profesor Bogdan Bacik jest autorem licznych artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Publikował m.in. w: „Journal of Mechanics in Medicine and Biology”, „International Journal of Rehabilitation Research”, „Journal of Human Kinetics” oraz „Journal of Mechanics in Medicine and Biology”.

JEŚLI MAJĄ PAŃSTWO PYTANIA DOTYCZĄCE NASZYCH KONFERENCJI, PROSIMY O KONTAKT

Centrum Obsługi Klienta

(61) 66 55 800

bok@forum-media.pl

Zobacz jak wyglądają nasze konferencje